Uaritumi (Apertura de encuentro)Mantra canalizado originalmente en Los Terrones, Córdoba, Argentina.
Ai Muna Iaimanatu
Kaikuana Amiki
Moi Saiuna Teminikuana
Ari Simiti Imina

Uaritumi (3)

Aimani Mituma
Iaimanai Manai
Oiporuma Iki
Iai Muna Iaimanatu
Osouma Pani Timpantu
Peimi Siti Kairuma
Pani Pantu Saiuma

Uru Uru
Maguak Sikiuk
Aritai Kuana Maitun
Saimi Neu Poritimenikiuma