Eminai Manai
Clave para todos los días

Ana tikaman
Epana timana
Guana mani guam
Emanitaimon
Eguapa nanat
Eminai manai

Ana tikamani
Epiu manai mun
Anati mianat
Eikuma nai mun
Taimanta nipan
Guainai naipun
Guani Miniguam